Zespół

Właścicielem i prowadzącym poradnię jest Jarosław Stukan. Psycholog (Uniwersytet Śląski w Katowicach), specjalność kliniczna człowieka dorosłego, z 23-letnim stażem pracy, a ponadto (dyplomowany lub z nadania):

  • psychotraumatolog (wykształcenie podyplomowe, Uniwersytet SWPS),
  • suicydolog kliniczny (certyfikat PTZS), superwizor suicydologii klinicznej,
  • seksuolog (wykształcenie podyplomowe UAM w Poznaniu, a także CMKP w Warszawie),
  • specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA),
  • psychoterapeuta eklektyczny (Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, ponadto nurty wynikające z dokształcania się: humanistyczny, behawioralny, poznawczo-behawioralny, eriksonowski) – metody dostosowywane są do problemu Pacjenta,
  • psycholog pracy (wpis na listę Wojewody),
  • biegły sądowy psycholog i suicydolog kliniczny z listy,
  • posiadający ponadto kompetencje w wielu subdziedzinach psychologicznych z racji ukończenia szkoleń: w metodzie Simontona i RTZ (psychoonkologia), diagnozie małych dzieci (0-3 lata), interwencji kryzysowej (szkolenia wewnętrzne OIK Kraków), badaniach przesiewowych słuchu dzieci i młodzieży (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie) i innych.

Posiada doświadczenie pracy z osobami niedosłyszącymi nabyte podczas kilkuletniego realizowania zleceń dla poradni Logomed w Opolu, a ponadto doświadczenie wieloletniej pracy w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień, a także placówkach oświatowych, w których zaczynał karierę (m.in. pięć lat pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku interwencji kryzysowej i innych placówkach). Od 26 maja 2020 roku jest partnerem CNOiUM (Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych w Gdańsku) specjalizującym się w kompleksowej opiece prawno-medycznej osób poszkodowanych w wypadkach.

W 2024 roku do zespołu poradni dołączy kolega psychiatra współpracujący z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Samobójstwom. Konsultacje będą miały formę online.

Jednocześnie stale poszukujemy Panią psycholog specjalizującą się w opiece nad dziećmi. Propozycje współpracy prosimy wysyłać na adres e-mailowy: [email protected]

Publikacje prowadzącego poradnię

Dostępne w księgarniach:

Autor: Jarosław Stukan
Tytuł: Diagnoza ryzyka samobójstwa u młodzieży i dorosłych
Rok i wydawca: 2023, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom.

Zobacz

Bezpłatne:

Autor: Jarosław Stukan
Tytuł: Toksyczna psychologia i psychiatria: depresja a samobójstwo
Rok i wydawca: 2010, Prometeusz.

Zobacz