Leczenie jelita drażliwego

Autor: Jarosław Stukan (Poradnia Psychologiczna z Sercem w Opolu)
Kategoria: Leczenie naturalne

Zespół jelita drażliwego uznaje się za chorobę psychosomatyczną. Zatem podstawową metodą leczenia jest terapia psychologiczna – należy dodać, że w psychologii istnieje specjalizacja skupiona na takowych chorobach.

Wobec powyższego zrozumiałe jest, że zarówno leki wywodzące się z medycyny, jak i naturalne, mają na celu głównie łagodzenie objawów choroby. Do roślin tych należą:

  • ubiorek gorzki – działa podobnie do Domperidonu (lek przeciwwymiotny); wśród dostępnych w aptekach preparatów należy wymienić: Abdomilon, Husk i Ulventroten Fix.

W leczeniu zespołu jelita drażliwego Poradnia Psychologiczna z Sercem w Opolu ma duże doświadczenie. Udaje się nam często złagodzić dolegliwości, a nierzadko rozwiązać konflikty psychiczne, które utrudniają uwolnienie się od choroby. Aczkolwiek leczenie powinno zawsze obejmować kompleksowe działania, które obejmują także: odpowiednią dietę, zmianę stylu życia, leki farmakologiczne obwodowe, leki neutralizujące nadmiar kwasu solnego, inhibitory pompy protonowej, leki prokinetyczne i behawioralne.

Czytaj artykuły na inne tematy

Szybki kontakt

Damrota 2/109, 45-064 Opole

Inne w tej kategorii