Neuropsychologia

W Poradni Psychologicznej z Sercem w Opolu pomoc odnajdą Pacjenci cierpiący na wiele schorzeń, którymi zajmuje się neuropsychologia, a dotyczy to między innymi zaburzeń:

    • pamięci – krótkotrwałej i długotrwałej,
    • uwagi vel. koncentracji – jej nadmiernego rozproszenia, trudności w skupieniu, niepodzielności etc.,
    • ale także innych złożonych funkcji poznawczych – jak inteligencja,
    • a także stanów emocjonalnych skojarzonych z chorobami mózgu: labilności emocjonalnej, spadku samooceny, krytycyzmu i wiele więcej.

W Poradni Psychologicznej z Sercem w Opolu skupiamy się przede wszystkim na wymienionych w ostatnim punkcie stanach emocjonalnych. Na ułatwianiu codziennego funkcjonowania – uczeniu pewnych schematów, pomocy rodzinie chorych (porady jak postępować), redukowaniu napięcia i cierpienia, które zazwyczaj są wtórne do choroby organicznej. Przede wszystkim jednak dokonujemy diagnozy funkcjonalnej, która na przykład po wylewie i istnieniu zaburzeń ruchu i/lub mowy może wskazać dodatkowe lecz subtelne trudności w zakresie funkcjonowania procesów poznawczych i ukierunkować dalszą rehabilitację.
Kontakt z poradnią – tel. 662194344
Link do artykułów – Neuropsychologia