Poradnia Psychotraumatologiczna

Poradnia psychotraumatologiczna z Sercem w Opolu zajmuje się najtrudniejszymi w życiu każdego człowieka przeżyciami, które dzieli się na dwie grupy ze względu na oblicze doświadczenia traumatycznego – jednostkowe (może to być na przykład wypadek, w którym inni stracili życie) i chroniczne (rozciągnięte na przestrzeni czasu, a można tu wymienić między innymi zniewolenie, przemoc fizyczną, zaniedbywanie dziecka). Nie można zdecydowanie stwierdzić, które z owych doświadczeń jest trudniejsze, gdyż zależy to od wielu czynników, jednak cierpienie chroniczne, szczególnie w dzieciństwie, wyzwala przy istnieniu kilku zmiennych stan psychiczny nazywany „traumą złożoną”. Oznacza to, że doświadczenia z dawnych lat stale, negatywnie wpływają na życie osoby już dorosłej.

W Poradni Psychotraumatologicznej z Sercem w Opolu przyjmowane są osoby, które:

  • doznały jednostkowej traumy – i cierpią na PTSD wyzwolone przez m.in.: napaść, zgwałcenie, poważny wypadek z ofiarami śmiertelnymi, klęski żywiołowe, pożary, służbę w wojsku na misji z przeżyciem śmierci kolegów;
  • doznały chronicznej traumy – w dzieciństwie lub wieku dorosłym, co doprowadziło do permanentnego wpływu na dorosłe życie i stale doświadczane cierpienie psychiczne;
  • przeżywają stany tożsame z traumą w sytuacjach silnie stresujących – wydarzenia się im śnią, straciły zdolność do podejmowania decyzji, unikają miejsc lub osób skojarzonych z rzeczywistym źródłem cierpienia, stale doświadczają naporu negatywnych i przykrych myśli, są w obniżonym nastroju, posiadają negatywny obraz własnej osoby i wiele więcej;
  • znajdują się w tak zwanej fazie „ostrego stresu” – który następuje bezpośrednio po tragicznym wydarzeniu i przypomina objawowo PTSD, lecz syndrom wykształca się dopiero co najmniej po miesiącu od wydarzenia i udzielenie odpowiedniej pomocy w krótkim czasie może mu zapobiec.

W kategoriach traumy rozpatruje się również śmierć samobójczą lub zabójstwo dziecka (przy braku bycia świadkiem) oraz – bycie świadkiem traumatycznych zdarzeń, przy braku uczestnictwa. Bez wątpienia traumatyczny charakter może mieć również przemoc domowa, a także przemoc w pracy (mobbing).
Nasz telefon – 662194344
Psychotraumatolog – Opole, więcej