Psychoterapia

Psychoterapia to zaawansowana odmiana pomocy psychologicznej prowadzonej w odpowiedni sposób, zazwyczaj ukierunkowanej na specyficzne zaburzenia lub stany umysłu. Pacjenci powinni wiedzieć, że tylko psycholog powinien ją prowadzić, gdyż jest to subdziedzina psychologii, tylko on może w międzyczasie diagnozować w oparciu o ogromną wiedzę o człowieku – daleko wychodzącą poza klasyfikację chorób ICD-10 czy wybraną teorię psychoterapii, i na to właśnie może liczyć Pacjent w Poradni Psychologicznej z Sercem w Opolu.

Niesiemy pomoc między innymi w następujących stanach:

  • nerwicach – czyli wynikających z dzieciństwa i zakłócających dorosłe życie stanach, w których bardzo często wśród wielu objawów na czoło wysuwają się: lęk, skupienie na różnych objawach i zachowaniach oraz różne objawy somatyczne;
  • zaburzeniach depresyjnych – które bardzo często (w przeważającej mierze) nie stanowią choroby biologicznej – leczenie farmakologiczne nie jest zalecane, a reakcję na różne trudne wydarzenia życiowe nie tylko aktualne, ale również dawne – nierzadko są to traumy, których siła sprawia, że oddziałują na samopoczucie jeszcze przez wiele lat;
  • zaburzenia lękowe specyficzne – czyli głównie: lęk społeczny, lęk napadowy (ataki paniki), fobie różnego typu, skojarzone z pożyciem seksualnym i wiele innych;
  • zaburzeniach osobowości – które nomen omen zawsze stoją za trudnymi do zniesienia stanami psychicznymi, jeśli te trwają wiele lat; zatem depresja, niektóre lęki, niskie poczucie własnej wartości, wybuchowość i wiele innych cech/objawów mogą zostać trwale usunięte tylko w psychoterapii (leczenie farmakologiczne przyniesie jedynie doraźną zmianę podobnie jak w przypadku większości innych zaburzeń);
  • trudnych do określenia dla Pacjenta przyczyn własnych stanów emocjonalnych – w przypadku braku szczęścia na co dzień i niemożności określenia źródeł tego stanu.

Bardzo istotne jest również to, iż wszelkiego typu kryzysy życiowe nie mogą być prowadzone psychoterapią. Wówczas stosuje się psychologiczną interwencję kryzysową i Pacjenci powinni to wiedzieć, iż nie może ona trwać dłużej niż pół roku. W przeciwnym razie, w wielu innych gabinetach, nie tylko będą płacić za sesje niezgodnie ze współczesną wiedzą, a nawet klasyfikacją chorób i zaburzeń psychicznych (kryzysy to w nomenklaturze klasyfikacji zaburzenia adaptacyjne), ale także za coś, co jest zbędne. Relacja jest zatem następująca:

  • jednostkowy lub chroniczny kryzys życiowy (np. przemoc domowa) – psycholog,
  • niemodyfikowalne sytuacją i nie wynikające z niej: trudności, objawy, cierpienie, trwające wiele lat – psychoterapeuta/psycholog (wyjątek stanowią badania stanu psychicznego, osobowości etc. – wówczas tylko psycholog),
  • choroby psychiczne – z objawami psychotycznymi (urojenia i omamy) – psychiatra.

Kierując się tą prostą zasadą Pacjent zawsze powinien trafić na pierwszą wizytę do właściwego specjalisty.
Telefon Poradni – 662194344
Link do tematycznych artykułów – Psychoterapia