Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Sercem w Opolu, w zakresie zdrowia psychicznego, oferuje psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne (od 2024) usługi dotyczące leczenia:

  • nerwic – a podsumowując stanów, które charakteryzowane są głównie poprzez konflikty wewnętrzne, nierzadko nieświadome lub dochodzące częściowo do świadomości, a bardzo często wyzwalające: różnego typu stany lękowe, zadręczanie się, niepewność, trudności w podejmowaniu decyzji i wiele więcej objawów,
  • nadmiernej impulsywności i agresywności – które czasem bywają kojarzone z nerwicą (nerwowość), a bardzo często utrudniają życie m.in. odnajdując negatywny wydźwięk w relacjach interpersonalnych, niszcząc je, utrudniając porozumienie, wpływając na często pojawiające się poczucie winy, braku samokontroli etc.;
  • stanów lękowych i fobii – uprzykrzających życie lub nawet uniemożliwiających wykonywanie pewnych czynności, np. podróżowania, wychodzenia z domu (agorafobia, lęk napadowy vel. ataki paniki), czynności natrętne i innych – stosujemy bardzo skuteczną terapię behawioralną (nie poznawczo-behawioralną CBT),
  • stanów depresyjnych i tożsamych – uznajemy depresję za symptom czegoś, czego zazwyczaj w gabinetach specjalistów się nie docieka diagnozując stan Pacjenta objawowo; w Poradni z Sercem w Opolu staramy się odkryć przyczyny cierpienia i skupić się na ich leczeniu – bardzo często są to traumy z przeszłości, czasem inne czynniki;
  • zaburzeń osobowości – czyli stanów uwarunkowanych głównie doświadczeniami z dzieciństwa i wczesnej młodości, które budowały matrycę osobowości, a wszystkie czynniki wówczas obecne kształtowały m.in.: odporność na stres, relacje z innymi, wiarę w siebie lub jej brak, wysokie lub niskie poczucie wartości i wiele więcej cech; do najczęściej przyjmowanych zaburzeń należą – borderline (osobowość chwiejna emocjonalnie), osobowość anankastyczna, zależna, lękowa i inne;
  • schizofrenii i innych stanów psychotycznych – w których pomoc psychologiczna ma zazwyczaj wspierający charakter, stosuje się tzw. psychoterapię podtrzymującą (po pomoc mogą się również zgłaszać członkowie rodzin osób chorych);
  • stanów organicznych – skojarzonych z wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami pracy mózgu;
  • kryzysów psychicznych (stany wyzwalające tzw. zaburzenia adaptacyjne) – spowodowane wieloma czynnikami życiowymi: porzuceniem, utratą pracy, dziecka (poronienie, usunięcie), zdradą, utratą majątku, byciem świadkiem dramatycznych zdarzeń, rozwodem, kryzysy związane z etapem życia, a także poważną chorobą i wiele więcej;
  • zaburzeń odżywiania – wśród których do najpowszechniejszych i najlepiej znanych należą: anoreksja, bulimia psychiczna, objadanie się na tle psychologicznym (w tym terapia otyłości), spożywanie rzeczy niejadalnych;
  • różnych specyficznych zaburzeń i objawów – jak m.in.: tiki, bóle psychogenne, obsesje, ADHD, czynności natrętne, zbieractwo, zaburzenia zachowania u młodzieży i inne.

Generalnie wszystkie wizyty, na które się zgłaszają Pacjenci, dotyczą ogólnie pojętego cierpienia psychicznego bez względu na postawioną diagnozę lub jego przyczyny normatywne. W poradni przyjmowane są osoby w każdym wieku (dzieci i młodzież za zgodą opiekunów).

Poza psychoterapią Pacjenci mogą liczyć na: konsultacje psychologiczne, badania (m.in. osobowości, agresywności, rozwoju intelektualnego), porady psychologiczne w trudnej sytuacji życiowej, rehabilitację psychologiczną przywracającą funkcjonowanie przedchorobowe.

W Poradni z Sercem w Opolu stosowana jest psychoterapia eklektyczna, tj. dostosowana do problemu Pacjenta. Metody jakie są łączone lub stosowane w izolacji to: psychoterapia psychodynamiczna, humanistyczna, poznawczo-behawioralna, behawioralna, elementy Gestalt, terapia krótkoterminowa Ericksona.

W 2024 roku do zespołu dołączy psychiatra i będzie możliwe również otrzymanie dostosowanych do stanu psychicznego leków (w tym dla Polaków mieszkających zagranicą, w krajach, które honorują polskie recepty).

Rejestracja Pacjentów pod numerem tel. 662194344
Więcej informacji z zakładce „kontakt i zespół”.