Psychologia Pracy

Nikt obecnie nie podważa znaczenia kondycji psychicznej dla jakości pracy, a także znaczenia właściwego doboru pracownika do wykonywanych zadań. Tym przede wszystkim zajmuje się Poradnia Pracy z Sercem w Opolu. Oferujemy dla instytucji państwowych, przedsiębiorstw, korporacji i firm:

  • stałe konsultacje psychologiczne i psychoterapię dla pracowników – stacjonarne i/lub online, na zasadach ustalonych w podpisanej umowie,
  • dobór pracowników do zawodów niebezpiecznych i trudnych – gruntowne badania wraz z opinią pozwalające wytypować najlepszych kandydatów do pełnionej funkcji,
  • wyjaśnianie spadku wydolności w zespole pracowniczym – badanie grupy w miejscu pracy,
  • wyłanianie osoby odpowiedzialnej za mobbing w zespole lub wszczynane konflikty – podobnie jak wyżej,
  • optymalizowanie miejsc pracy,
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
  • badanie przyczyn samobójstw i wypadków w pracy.

Badania mogą być wykonane w siedzibie firmy, bez względu na jej lokalizację w Polsce, przy minimalnej ilości, biorących w nich udział, lecz nie mniejszej niż pięciu pracowników.

Telefon kontaktowy – 662194344
Psycholog pracy – Opole