Poradnia Suicydologiczna

Poradnia Suicydologiczna w Opolu jest jedyną wyspecjalizowaną jednostką w województwie, w której przyjmuje suicydolog kliniczny, czyli specjalista zajmujący się: autodestrukcją, próbami samobójczymi, zachowaniami ryzykownymi, myślami rezygnacyjnymi i wszystkimi innymi objawami skojarzonymi z brakiem chęci do życia, a przede wszystkim z dążeniem do jego skrócenia.

Poradnia Suicydologiczna z Sercem w Opolu oferuje przede wszystkim pomoc w:

  • kryzysowych sytuacjach życiowych – które generują myśli i tendencje suicydalne; jest ich bardzo wiele, a także należy zaznaczyć, iż reakcje na nie są wysoce subiektywne i zindywidualizowane, dlatego pomoc suicydologa zawsze bierze pod uwagę również osobowość Pacjenta, która decyduje o interpretacji wydarzeń i radzeniu sobie z nimi;
  • chronicznych tendencjach samobójczych – czyli powtarzających się na linii życia reakcji suicydalnych, a innymi słowy prób samobójczych Pacjenta, starając się zdiagnozować ich przyczyny i umniejszyć zagrożenie w przyszłości;
  • zakresie tzw. postwencji – pomoc dotyczy w tym wypadku przyjmowania w gabinecie osób bliskich zmarłego/ej z powodu samobójstwa; jest to szczególna forma pomocy, bardzo istotna w przypadku dzieci, gdyż śmierć samobójcza tworzy tak zwaną „rodzinną tradycję suicydalną”, która stanowi czynnik ryzyka powielania prób samobójczych przez osoby, które zmarły opuścił, a na dzieci działa wyjątkowo sensytywnie;
  • przypadku samookaleczeń – w szczególności powielanych często na linii życia, mających natrętny charakter, skojarzonych, jak często bywa, z poczuciem ulgi po samookaleczeniu;
  • opiece poszpitalnej – wobec faktu, iż po wyjściu ze szpitala, gdy przyczyną pobytu była próba samobójcza, istnieje duże ryzyko jej powielenia – największe w pierwszym miesiącu od wyjścia, a stale obecne przez trzy miesiące łącznie; w szczególności należy skierować do suicydologa klinicznego osobę, która powielała próby samobójcze już w szpitalu po przyjęciu, lecz ją odratowano (dotyczy wszystkich grup wiekowych, lecz dzieci zawsze powinny być otoczone fachową opieką po zakończeniu hospitalizacji).

Pomoc Pacjentom suicydalnym, bez względu na wiek, jest w wielu gabinetach unikana, a nawet porzuca się ich, gdy dopuszczają się próby samobójczej. W poradni suicydologicznej nic takiego Pacjenta nie spotka. Nie opuścimy nikogo w najtrudniejszych chwilach. Takie jest nasze zadanie.

Prosimy o rejestrację pod numerem tel. 662194344; jeśli nie odbierzemy – oddzwonimy.
Inne informacje znajdują się w zakładce „Zespół i kontakt”