Orzecznictwo, Ekspertyzy Opiniowanie Psychologiczne

Poradnia Psychologiczna z Sercem w Opolu wydaje różnego typu zaświadczenia po badaniu Pacjenta i/lub zapoznaniu się z odpowiednią dokumentacją. Poza badaniem istotne jest, by Pacjent przedstawił dotychczasową dokumentację z leczenia, wymagania urzędu, dla którego wystawiana będzie opinia lub z prowadzonej sprawy sądowej (pozew, wyniki specjalistycznych badań, dotychczas wydane opinie sądowe).

Opinie sądowe są szczególnie wrażliwe, stąd prosimy przez wizytą o:

  • konsultacje z radcą prawnym lub adwokatem prowadzącym sprawę i nie podejmowanie decyzji bez tegoż wsparcia,
  • dostarczenie wszelkiej dokumentacji medycznej, w tym nieskojarzonej ze sprawą (z lat wcześniejszych), a w szczególności z terapii psychologicznej lub psychiatrycznej,
  • zachowanie świadomości, iż opinia wydana dla Pacjenta ma charakter pomocniczy, może na przykład rzucać nowe światło na stan psychiczny, lecz nie stanowi dowodu w sprawie (może jednak wzbudzać uzasadnione wątpliwości lub wskazywać na stan wcześniej niestwierdzony).

Wydajemy również opinie z autopsji psychologicznej, jednak w takim wypadku wymagane jest dostarczenie kserokopii kompletu akt.

Konsultujemy także merytorycznie postawione wcześniej diagnozy i wnioski w relacji do wydarzeń, na przykład w kontekście powstałych po wypadku objawów. Zatem zamówienie opinii nie musi mieć miejsca na pierwszej wizycie, aczkolwiek należy na niej uprzedzić o jej celu.

Odpłatność zostaje wykonana przed wydaniem opinii. Następnie zostaje ona dostarczona w ciągu tygodnia na wskazany adres e-mail i na życzenie pocztą tradycyjną.

Psycholog przeprowadzający badania jest m.in. partnerem CNOiUM (Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych w Gdańsku) specjalizującym się w kompleksowej opiece prawno-medycznej osób poszkodowanych w wypadkach.

Telefon Poradni z Sercem w Opolu – 662194344
Link do tematycznych artykułów – Orzecznictwo, Ekspertyzy i Opiniowanie Psychologiczne