Poradnia Dzieci i Młodzieży

Poradnia Dzieci i Młodzieży z Sercem w Opolu skupia się na udzielaniu pomocy opiekunom dzieci i młodzieży oraz samym małym pacjentom. W związku z rozwojem naszej poradni i poszukiwaniem osoby wyspecjalizowanej w rozwoju i pomocy psychologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, tymczasowo zajmujemy się jedynie młodzieżą w wieku dorastania – szacunkowo od 12 roku życia. W wyjątkowych przypadkach zajmujemy się młodszymi dziećmi, jeśli przejawiają opisane poniżej problemy:

  • dokonują samookaleczeń lub prób samobójczych – w każdym przypadku muszą być w takim wypadku otoczone opieką suicydologa klinicznego i psychotraumatologa;
  • nadużywają alkoholu lub narkotyków – co stanowi duże zagrożenie utrwalenia się tego typu reakcji;
  • wpadły w nieodpowiednie towarzystwo – nad czym rodzice utracili kontrolę i samodzielnie sobie nie radzą;
  • cierpią na różnego typu zaburzenia emocjonalne – anoreksję, bulimię, niskie poczucie własnej wartości, przejawiają niepokojące zainteresowania, zaburzenia zachowania, nadmierny bunt, różne zaburzenia nerwicowe i lękowe, depresję i inne.

W związku z charakterem pracy z dziećmi i młodzieżą, na pierwszą wizytę zapraszamy wyłącznie rodzica bez dziecka. Zależnie od wywiadu i poznania trudności zostaną wszczęte odpowiednie procedury. Rodzice muszą się jednak liczyć z tym, że pomoc może również objąć ich samych, bez czego niektóre trudności nie mogą być rozwiązane.

Podobny charakter mają udzielane przez Poradnię Psychologiczną z Sercem w Opolu porady wychowawcze dla rodziców, w których dzieci nie uczestniczą.

Telefon kontaktowy – 662194344
Psycholog dzieci i młodzieży – Opole, więcej